Tento web používá soubory cookies. Dalším procházením webu vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookies. Více informacíSouhlasím
Technický dozor investora na Vaší straně!
Nacházíte se: Inženýrská činnost

Inženýrská činnost v investiční výstavbě - TEHYKON Brno

je odborným zástupcem objednatele (investora) stavby.

 

Osoba vykonávající technický dozor odpovídá spolu s investorem za provedení stavby v souladu s ověřenou dokumentací, za dodržení obecných požadavků na výstavbu, sleduje postup provádění stavby a to zejména množství, kvalitu a cenu prováděných prací.

Technický dozor kontroluje vhodnost používaných stavebních materiálů, výrobků a konstrukcí. Dále sleduje technologické postupy, bezpečnost provozu technických zařízení na staveništi a bezpečnost práce.

Důležitým úkolem technického dozoru je sledování vedení stavebního deníku a komunikace přes stavební deník se zhotovitelem stavby.

Technický dozor investora hájí zájmy objednatele (investora), nikoli zájmy zhotovitele stavby!!!

Osoba vykonávající technický dozor investora (TDI) musí mít k této činnosti patřičnou kvalifikaci a musí být k této práci zmocněn investorem.

Pracovní vztah investora a TDI bývá upraven příkazní smlouvou, ve které se stanoví místo provádění činnosti, množství prováděného výkonu (trvalý dozor, nebo občasný dozor), požadované činnosti, požadované výstupy jednotlivých činností a cena za výkon funkce TDI.

Naše firma nabízí činnost TDI 

při přípravě stavby - před podpisem smlouvy se zhotovitelem

při realizaci stavby - po předání staveniště zhotoviteli

TDI během realizace stavby:

-  Kontroluje dodávky výrobků, prací a služeb po věcné stránce

-  Pravidelně a nepravidelně kontroluje na stavbě probíhající práce z hlediska technického a technologického. Při návštěvě stavby kontoluje zápisy zhotovitele ve stavebním deníku a svoji přítomnost zdokumentuje zápisem do stavebního deníku

-  Pro objednatele zhotovuje a archivuje fotodokumentaci postupu prací v čase, kontroluje a dokumentuje konstrukce, které se v průběhu výstavby stanou nedostupné

-  Kontroluje průběh prací v návaznosti na odsouhlasený časový harmonogram a přijímá potřebná opatření při jeho nedodržování

-  Kontroluje věcné a finanční plnění stavby

-  V pravidelných intervalech organizuje a vede kontrolní dny na stavbě. Po skončení sepisuje zápis z kontrolního dne, který rozešle zúčastněným stranám

Zkuste si odpovědět na několik otázek:

  • Máte vzdělání a dostatek zkušeností v příslušném oboru?
  • Umíte si zkontrolovat položkovitě rozpočtové náklady a porovnat je s věcným plněním?
  • Chcete, aby zhotovitel neúměrně prodlužoval dobu výstavby?
  • Chcete, aby hotové dílo mělo vady a nedodělky?
  • Máte dost volného času na kontrolu zhotovitele v průběhu realizace celého díla?

Jestli jste si alespoň na 2 otázky odpověděli "NE", pak rozhodně neváhejte a výkon TDI si objednejte. Určitě se Vám vyplatí.

 

 

kontakt

TEHYKON Brno, s.r.o.,
Sochorova 23, 616 00 Brno
telefon

+420 604 991 999
+420 603 182 705