Tento web používá soubory cookies. Dalším procházením webu vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookies. Více informacíSouhlasím
Technický dozor investora na Vaší straně!
Zpět do kategorie: Reference
 - Montáž OK přístřešku pro auta
 - Montáž OK přístřešku pro auta
 - Betonáž podlahy
 - Betonáž podlahy
 - Jiskrová zkouška těsnosti střešní hydroizolace
 - Jiskrová zkouška těsnosti střešní hydroizolace
 - Separační vrstva PE fólie
 - Separační vrstva PE fólie
 - Zateplení podlahy termoizolačními panely
 - Zateplení podlahy termoizolačními panely
 - Výkop a pokládka kanalizačního potrubí
 - Výkop a pokládka kanalizačního potrubí
 - Výkop a pokládka vodovodního potrubí
 - Výkop a pokládka vodovodního potrubí
 - Montáž ÚT
 - Montáž ÚT
 - Montáž ÚT
 - Montáž zárubní
 - Montáž zárubní
 - Vnitřní omítky suterénu
 - Vnitřní omítky suterénu
 - Zateplení stropu podzemního podlaží
 - Detaily hydroizolace střešního pláště
 - Stavební pouzdro posuvných dveří
 - Hrubá montáž VZT
 - Hrubá montáž VZT
 - Kotvení tepelné izolace
 - Kontaktní zateplovací systém fasády
 - Kontaktní zateplovací systém fasády
 - Montáž hydroizolace střešního pláště
 - Montáž hydroizolace střešního pláště
 - Montáž hydroizolace střešního pláště
 - Hrubá montáž VZT
 - Hrubá montáž ZTI
 - Hrubá montáž ZTI
 - Montáž lešení
 - Usazení retenčních nádrží na dešťovou vodu
 - Výkop pro retenční nádrže
 - Hrubá montáž elektro
 - Hrubá montáž elektro
 - Hrubá montáž elektro
 - Hrubá montáž ZTI
 - Hrubá montáž ZTI
 - Hrubá montáž ZTI
 - Hrubá montáž ZTI
 - Vsakovací studna dešťové vody
 - Montáž oken
 - Montáž oken
 - Montáž oken
 - Montáž hydroizolace střešního pláště
 - Vsakovací studna dešťové vody
 - Vrtání vsakovacích studní
 - Montáž TI střešního pláště
 - Montáž TI střešního pláště
 - Zdění keramických příček
 - Zdění keramických příček
 - Montáž venkovního schodiště
 - Montáž venkovního schodiště
 - Demontáž jeřábu
 - Tepelná izolace střechy
 - Parozábrana střechy
 - Parozábrana střechy
 - Parozábrana střechy
 - ŽB strop nad 2.NP a založení atiky ze straceného bednění
 - Vyztužení ŽB stropu nad 2.NP
 - Příčky v 1.PP
 - Keramické zdivo 2.NP
 - Keramické zdivo 2.NP
 - Ocelová výztuž stropu nad 1.NP
 - Bednění stropu nad 1.NP
 - Obsyp opěrné stěny
 - Obsyp opěrné stěny
 - Bednění stropu nad 1.NP
 - Bednění stropu nad 1.NP
 - Keramické zdivo 1.NP
 - Keramické zdivo 1.NP
 - Svislá hydroizolace 1.PP
 - Uložení ležaté kanalizace
 - Vyztužení ŽB stropu nad 1.PP
 - Bednění ŽB opěrných stěn
 - Bednění ŽB opěrných stěn
 - Bednění ŽB stropu nad 1.PP
 - Bednění ŽB stropu nad 1.PP
 - Vyztužování ŽB opěrných stěn
 - Vyztužování základů ŽB opěrných stěn
 - Hydroizolace ŽB zdí 1.PP
 - Penetrace povrchu ŽB zdí 1.PP
 - Betonáž ŽB stěn BD A
 - Vyztužování ŽB stěn BD A
 - Vyztužování ŽB stěn BD A
 - Vyztužování ŽB stěn BD A
 - Betonáž ŽB monolitické desky BD A
 - Vyztužení a bednění ŽB desky BD A před betonáží
 - Vyztužování ŽB desky BD A
 - Ochranná betonová vrstva
 - Hydroizolace pod ochrannou betonovou vrstvu
 - Penetrační nátěr podkladního betonu BD B
 - Hotový podkladní beton BD B
 - Betonáž podkladního betonu BD B
 - Zásyp ležaté kanalizace BD A
 - Zkouška těsnosti ležaté kanalizace BD A
 - Montáž ležaté kanalizace BD A
 - Výkopy pro ležatou kanalizaci
 - Přizdívky ze straceného bednění výtahové prohlubně
 - Přizdívky ze straceného bednění výtahové prohlubně
 - Štěrkové lože základů BD B
 - Budování zařízení staveniště
 - Štěrkové lože základů BD A
 - Štěrkové lože základů BD A
 - Výkop základů bytového domu B
 - Vytýčení základů bytového domu B
 - Výkop základů bytového domu A
 - Zemní práce
 - Zemní práce
 - Zemní práce
 - Zemní práce
 - Před předáním staveniště
kontakt

TEHYKON Brno, s.r.o.,
Sochorova 23, 616 00 Brno
telefon

+420 604 991 999
+420 603 182 705