Tento web používá soubory cookies. Dalším procházením webu vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookies. Více informacíSouhlasím
Technický dozor investora na Vaší straně!
Zpět do kategorie: Reference
 - Předání hotového díla
 - Odvoz lešení a vyklízení staveniště
 - Demontáž lešení
 - Demontáž lešení
 - Demontáž lešení
 - Instalace hrotového systému proti ptactvu
 - Instalace hrotového systému proti ptactvu
 - Obnovení nátěrů klempířských konstrukcí fasády
 - Obnovení nátěrů okenních rámů a křídel
 - Obnovení nátěrů okenních rámů a křídel
 - Mechanické odstranění starých nátěrů z klempířských konstrukcí
 - Mechanické odstranění starých nátěrů z dřevěných konstrukcí
 - Barevné sjednocení odstínu fasády silikátovým nátěrem
 - Retušované rostlinné sgrafito barevně navazuje na světlou monochromní úpravu fasády
 - Retušování originálu a doplnění ornamentu v odlišené barevnosti intonaca
 - Retušované figurální sgrafito barevně navazuje na světlou monochromní úpravu fasády
 - Retušování originálu a doplnění ornamentu v odlišené barevnosti intonaca
 - Maskaron po sjednocení odstínu fasády silikátovým nátěrem
 - Maskaron zbavený vrchních nátěrů a opravený římským cementem
 - Míra dochování původního sgrafita s okrovým intonacem biancem
 - Rozsáhlé degradace obtížně zpevnitelných omítek mladších doplňků
 - Odškrabavání určených částí povrchu omítky
 - Nová silně pigmentovaná černá omítka s vrchním světlým nátěrem
 - Konečný vzhled fasádního prvku po aplikaci fasádního nátěru
 - Realizace barevného sjednocení odstínu fasády silikátovým nátěrem
 - Očištěné štukové prvky fasády od starých vrstev barev
 - Barevné sjednocení odstínu fasády silikátovým nátěrem
 - Oprava patky sloupu římským cementem
 - Oprava patky sloupu římským cementem
 - Míra degradace patky polosloupu
 - Barevné sjednocení odstínu fasády silikátovým nátěrem
 - Barevné sjednocení odstínu fasády silikátovým nátěrem
 - Římsa po odstranění starých nátěrů
 - Pauzování původního sgrafita
 - Pauzování původního sgrafita
 - Nová světlá jádrová omítka
 - Odstraňování měkké jádrové omítky sgrafita
 - Hlavice půkruhového sloupu po očištění tlakovou vodou
 - Fixace odstraňovače pomocí PE fólie
 - Fixace odstraňovače pomocí PE fólie
 - Nanášení bezaromátového odstraňovače disperzních nátěrů
 - Čištění fasády tlakovou vodou
 - Montáž lešení
 - Dovoz a montáž lešení
 - Zahájení 3. etapy obnovy JZ fasády, celkový pohled
 - Předání hotového díla - konec 2. etapy památkové obnovy fasády Mahenova divadla
 - Demontáž a odvoz lešení
 - Demontáž a odvoz lešení
 - Demontáž lešení
 - Demontáž lešení
 - Instalace hrotového systému proti ptactvu
 - Instalace hrotového systému proti ptactvu
 - Instalace hrotového systému proti ptactvu
 - Instalace hrotového systému proti ptactvu
 - Obnova nátěrů vnějších okenních rámů a křídel
 - Obnova nátěrů vnějších okenních rámů a křídel
 - Ochranná fólie na okna
 - Ochranná fólie na okna
 - Klempířské prvky opatřeny nátěrem v barvě oxidované mědi
 - Barevné sjednocení fasády silikátovým nátěrem
 - Barevné sjednocení fasády silikátovým nátěrem
 - Barevné sjednocení fasády silikátovým nátěrem
 - Barevné sjednocení fasády silikátovým nátěrem
 - Barevné sjednocení korunní římsy s odstínem fasády
 - Barevné sjednoceni sgrafita s odstínem fasády
 - Konečná reprodukce sgrafita ve vztahu k zachovanému originálu
 - Postupné odškrabávání určených částí povrchu omítky
 - Postupné odškrabávání určených částí povrchu omítky
 - Postupné odškrabávání určených částí povrchu omítky
 - Nanešení spodní omítky hrubší frakce (INTONACO COLORITO) a vrchní hlazené  vrstvy (INTONACO BIANCO)
 - Míra dochování původního sgrafita s okrovým intonacem biancem
 - Zhotovení podkladní velmi měkké jádrové omítky
 - Šupinaté odlučování souvrství sgrafitových mladších omítek
 - Restaurovaný povrch polosloupů románským cementem
 - Částečně degradovaný povrch polosloupů
 - Barevné sjednocení odstínu fasády silikátovým nátěrem
 - Barevné sjednocení odstínu fasády silikátovým nátěrem
 - Ochranné hroty proti ptactvu
 - Instalace hrotového systému proti ptactvu
 - Restaurování štukových prvků fasády románským cementem
 - Restaurování štukových prvků fasády románským cementem
 - Restaurování štukových prvků fasády románským cementem
 - Obnova poškozených míst modelace
 - Obnova poškozených míst modelace
 - Socha nad frontonem po konečné povrchové úpravě
 - Socha nad frontonem před konečnou úpravou
 - Obnažení původního sgrafita v pravém horním rohu
 - Částečně degradovaný povrch polosloupů
 - Konsolidace částečně degradovaných povrchů románským cementem
 - Oprava povrchu románským cementem
 - Šambrány oken po očištění tlakovou vodou
 - Šambrány oken s nánosem starých nátěrů
 - Pauzování sgrafita
 - Pauzování sgrafita
 - Zhlaví polosloupu po odstranění starých nátěrů
 - Zhlaví polosloupu s nánosem starých nátěrů
 - Odstraňování starých nátěrů tlakovou vodou
 - Montáž lešení
 - Montáž lešení
 - Šambrány oken 1.NP – stav
 - Stav omítek a patek polosloupů
 - Figurální sgrafito a štuková výzdoba ve 3.NP
 - Sousoší nad frontonem, štuková výzdoba
 - Zábradlí balkonu
 - Detail patky portálu
 - Zahájení II. etapy obnovy JZ fasády, celkový pohled
 - Kompletní montáž ozdobných mříží kočárového vjezdu.
Konec I. etapy památkové obnovy fasády
 - Finální úprava šroubků
 - Finální úprava šroubků
 - Upevnění pantu šroubem do mříže
 - Upevnění pantu šroubem do sloupku
 - Vrtání a řezání závitu do sloupku
 - Konečná úprava kotvení sloupků
 - Konečná úprava kotvení sloupků
 - Konečná úprava kotvení sloupků
 - Betonáž sloupků
 - Konečné upevnění sloupku před betonáží
 - Výškové osazení pomocí křížového laseru
 - Výškové osazení pomocí křížového laseru
 - Sloupek pro ozdobnou mříž před osazením
 - Montážní konstrukce pro osazení sloupků
 - Pokládka dlažby kočárového vjezdu
 - Vrtání otvorů pro kotvení ozdobných mříží
 - Vrtání otvorů pro kotvení ozdobných mříží
 - Přerušení prací kvůli představení
 - Pohled na fasádu před dokončením
 - Provizorní odvodnění balkonu
 - Provizorní odvodnění balkonu
 - Malba fasády
 - Realizace žulového obkladu u vstupů
 - Realizace žulového obkladu u vstupů
 - Podkladní beton pod dlažbu kočárového vjezdu
 - Demontáž lešení
 - Demontáž a odvoz lešení
 - Demontáž lešení
 - Malba fasády nad balkonem
 - Malba fasády nad balkonem
 - Malba fasády nad balkonem
 - Malba zdobných prvků fasády
 - Pokládka dlažby na balkoně
 - Štukatérské práce
 - Štukatérské práce
 - Podkladní beton pod dlažbu balkonu
 - Montáž lešení kočárového vjezdu
 - Montáž lešení kočárového vjezdu
 - Demontáž lešení průčelí
 - Sanace patek sloupů a piplířů
 - Sanace patek sloupů a piplířů
 - Sanace patek sloupů a piplířů
 - Sanace patek sloupů a piplířů
 - Malba fasády speciální silikátovou barvou
 - Malba fasády speciální silikátovou barvou
 - Malba fasády speciální silikátovou barvou
 - Úprava detailů fasády římským betonem
 - Úprava poškozených detailů římským betonem
 - Odkrývání patek sloupů a piplířů
 - Odkrývání patek sloupů a piplířů
 - Demontáž dlažby u vstupu
 - Maskaron zbavený vrchních nátěrů
 - Plastický ozdobný prvek fasády po otryskání
 - Plastický ozdobný prvek fasády zbavený vrchních nátěrů
 - Zhlaví sloupů po čištění
 - Zhlaví sloupu po čištění
 - Čištění zdobných prvků od vrchních nátěrů abrazivním tryskáním
 - Zhlaví sloupu před čištěním
 - Obnažení patek toskánských  pilířů kočárového vjezdu
 - Obnažení patek toskánských  pilířů kočárového vjezdu
 - Montáž lešení
 - Montáž lešení
kontakt

TEHYKON Brno, s.r.o.,
Sochorova 23, 616 00 Brno
telefon

+420 604 991 999
+420 603 182 705