Tento web používá soubory cookies. Dalším procházením webu vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookies. Více informacíSouhlasím
Technický dozor investora na Vaší straně!
Zpět do kategorie: Inženýrská činnost

je odborným zástupcem objednatele (investora) stavby.

 

Osoba vykonávající technický dozor odpovídá spolu s investorem za provedení stavby v souladu s ověřenou dokumentací, za dodržení obecných požadavků na výstavbu, sleduje postup provádění stavby a to zejména množství, kvalitu a cenu prováděných prací.

Technický dozor kontroluje vhodnost používaných stavebních materiálů, výrobků a konstrukcí. Dále sleduje technologické postupy, bezpečnost provozu technických zařízení na staveništi a bezpečnost práce.

Důležitým úkolem technického dozoru je sledování vedení stavebního deníku a komunikace přes stavební deník se zhotovitelem stavby.

Technický dozor investora hájí zájmy objednatele (investora), nikoli zájmy zhotovitele stavby!!!

Osoba vykonávající technický dozor investora (TDI) musí mít k této činnosti patřičnou kvalifikaci a musí být k této práci zmocněn investorem.

Pracovní vztah investora a TDI bývá upraven příkazní smlouvou, ve které se stanoví místo provádění činnosti, množství prováděného výkonu (trvalý dozor, nebo občasný dozor), požadované činnosti, požadované výstupy jednotlivých činností a cena za výkon funkce TDI.

Naše firma nabízí činnost TDI 

při přípravě stavby - před podpisem smlouvy se zhotovitelem

při realizaci stavby - po předání staveniště zhotoviteli

Činnosti TDI během realizace stavby

-  Věcná kontrola dodávky výrobků, prací a služeb

-  Kontrola na stavbě - pravidelná i nepravidelná

-  Kontrola časového průběhu prací

-  Kontrola věcného a finančního plnění

-  Organizování kontrolních dnů na stavbě 

kontakt

TEHYKON Brno, s.r.o.,
Sochorova 23, 616 00 Brno
telefon

+420 604 991 999
+420 603 182 705